CFS Česká Třebová vám dá k dispozici moderně vybavené sklady i veškeré služby skladové logistiky. Postaráme se za vás o příjem, bezpečné uskladnění i expedici zboží. Provedeme štítkování i etiketování zboží a přesně podle pokynů opatříme i přepravními štítky manipulační jednotky, případně zajistíme dodací listy a další potřebné dokumenty.

Etiketace a přebalování

Základní služby představuje zařazení zboží do evidence a přehledné značení. Bezprostředně po příjmu opatříme zboží etiketami. Při následném uložení vyloučíme možnost záměny. Jakákoli manipulace se zbožím je vedena v přehledné sestavě v našem skladovém systému. Zboží při etiketaci dokážeme podrobně rozlišit. Využít můžeme vlastní nebo vámi dodaný a preferovaný systém. Štítkováním můžeme opatřit velká skupinová balení i jednotlivé výrobky.

Efektivní kontrola

Při příjmu zboží zajistíme kontrolu. Roztřídění zboží předejde finančním ztrátám. Vnější kontrola i namátkové ohledání baleného zboží může odhalit nedostatky nebo následky nevhodné manipulace při transportu. V případě zájmu můžeme odebrat vzorky a doručit je pro vaše osobní nahlédnutí.

Balení a expedice

Pečlivé postupy uplatňujeme i při konečném balení a expedici. Zboží z původních skupinových balení nebo ochranných systémů vyjmeme. Zajistíme balení pro konečného příjemce nebo nově uzpůsobíme počtem a složením hromadné balení pro další zpracování. Pružně přizpůsobíme jakékoli doplňkové služby, například dodatečná kompletace a dodání návodů a záručních listů ke zboží.