Manipulace nestandardního carga – zkušenosti, ukázky

V rámci areálu jsme schopni zajistit překládku i velmi těžkého zboží. K tomu využíváme velkotonážního VZV a speciálních zdvihacích zařízení. Krom překládky přes hydraulické rampy, je možné provádět nakládku a vykládku dopravních prostředků přímo na vnitřní ploše skladu, či na venkovní ploše před skladem (boční nakládka/vykládka), dle charakteru zboží a typu dopravního prostředku. Velikost vrat umožnuje vjezd do skladu i nadrozměrnému a těžkému zboží a jeho manipulaci v hale za pomoci jeřábů. Takto pak manipulujeme i zboží o nosnosti kolem 25 tun

Zajistíme odbornou manipulaci zboží, se kterým si sami nevíte rady nebo nemáte potřebnou manipulační techniku.