Skladové prostory „třída A“

Základem úspěšné výroby i prodeje zboží je dobře vedená logistika – příjem nového zboží, jeho evidence, bezpečné uskladnění a včasná distribuce do oběhu. Při rozvoji firmy nebo při řešení výjimečné zakázky se však nemusíte potýkat s vysokými náklady na zřízení nebo rozšíření vlastních prostor ani náročným zpracováním. Nabízíme vám profesionální služby, které převezmou kompletní správu skladové logistiky za vás. Dáme vám k dispozici moderně vybavené prostory, které dokážeme přesně uzpůsobit konkrétním požadavkům. V rámci efektivního vedení logistiky za vás můžeme převzít kompletní správu. Zboží převezmeme, evidujeme, bezpečně uložíme a podle vámi řízeného plánu připravíme pro expedici.

Přesná a přehledná evidence

Moderní skladový system WAS vám dá okamžitý přehled o pohybu zboží i jeho aktuálním stavu. Můžete upravit příjem zboží i rychle vyřídit veškeré objednávky. Dáme vám k dispozici zabezpečený prostor pro uložení bezpečného i nebezpečného zboží, školenou obsluhu i nejmodernější systémy. Naše služby dokážeme pružně přizpůsobit vašim potřebám. CFS Česká Třebová představuje optimální řešení pro efektivně řízenou skladovou logistiku. Centrum využívá dostupnosti železničního uzlu a přímou návaznost na silniční i námořní dopravu. Pomůžeme vám rozvíjet obchodní i výrobní činnosti a výrazně ušetříme náklady.