Container Freight Station / Container Packing Station

Logistické centrum je speciálně uzpůsobeno pro vedení všech druhů služeb a vyhoví i náročným požadavkům. Pružně zajistí kompletní nakládku i vykládku kontejnerů, včetně komplexního zajištění zámořského balení. Důležitými prvky je ukotvení zboží v kontejneru, fumigace a tepelné ošetření obalů. Logistické centrum je schopno zajistit veškeré logistické úkony včetně zastoupení v celním řízení. Odborně manipuluje s jakýmkoli typem zboží, možná je i manipulace s těžkými nákladovými kusy.

Profesionální zázemí a služby na míru

Provádíme manuální vykládky a nakládky volně ložených kontejnerů. Vyložené kartony pak obvykle paletizujeme a palety zakládáme do regálů. Zboží roztřídíme a oštítkujeme. Při nakládce zboží do kontejneru dbáme pokynů odesílatele na stohovatelnost zboží a provádíme potřebnou fixaci pro námořní přepravu. Vzhledem k statusu celního skladu a blízkosti kontejnerového terminálu je naše logistické centrum vhodné i jako konsolidační/dekonsolidační bod pro sběrné kontejnery. Díky přímé návaznosti na kontejnerový terminál Metrans jsme pak schopni zajistit významnou cenovou a časovou úsporu při přepravě z/do přístavů.