Tým manažerů naší společnosti má, krom dosaženého formálního vzdělání v oblasti logistiky, také několikaleté praktické zkušenosti s konzultační činností a s logistickými poradenskými projekty u výrobních i obchodních společností. Také jsme vedli odborné kurzy s logistickou tématikou na vysokých školách. Z těchto zkušeností vycházíme i při dalším poskytování poradenských služeb.

Zaměřujeme se zejména na tyto oblasti:

1. Logistické audity

 • Zmapování logistických řetězců a procesů uvnitř či vně firmy.
 • Analýza logistický řetězců a procesů, identifikace slabých a kritických míst.
 • Analýza logistických nákladů, jejich benchmarking.
 • Optimalizace logistický řetězců, procesů a nákladů.

2. Outsourcing logistiky

 • Logistická podpora v provozech zákazníků.
 • Převzetí logistiky zákazníka. (Převzetí některých či veškerých logistických činností, vykonávaných doposud přímo zákazníkem, týmem našich specialistů.)

3. Management výběrových řízení pro oblasti logistiky

 • Zpracování zadání VŘ.
 • Výběr potenciálních dodavatelů služeb pro oslovení ve VŘ.
 • Rozeslání zadání VŘ vybraným dodavatelům, zodpovězení jejich doplňujících dotazů.
 • Zpracování a vyhodnocení odpovědí dodavatelů.
 • Osobní pohovory s dodavateli, prohlídky v jejich provozech.
 • Zpracování vyhodnocení VŘ pro zákazníka, s multikriteriálním ohodnocením dodavatelů služeb.
 • Doporučení.

4. Implementace změnových projektů.

Na základě výsledků logistického auditu či výběrového řízení nabízíme zákazníkům jako další krok naši asistenci při implementaci přijatých změn. Naším úkolem je řídit změnový projekt a garantovat dosažení stanovených cílů.