Profesionální služby pro import i export

Součástí služeb jsou i celní a deklarační služby a odborné poradenství v oblasti celních předpisů. Výrobcům, prodejcům i dalším subjektům nabízíme veškeré služby na jediném místě. Container Freight Station poskytuje kompletní celní odbavení při dovozu/vývozu i režimu transit. Zajišťujeme služby celního skladu a dočasného skladu. Zajišťujeme správu kusových, kamionových i kontejnerových zásilek včetně potřebných celních dokladů. Mezi nabízené služby patří:

  • řízení správních dokladů JSD
  • celní prohlášení
  • projednání Karnetu TIR a ATA
  • zastupování v celním, správním i daňovém řízení.

Zavedené elektronické celní řízení (s VAN-operátorem) ušetří váš čas a zlepší přehled o oběhu zboží. Veškerá řízení řešíme ve zjedndoušeném elektronickém řízení, díky AEO a C-TPAT. V rámci řešení exportu jsou poskytované služby vedené ke kompletnímu celnímu odbavení. Container Freight Station zajistí export kusových, kamionových a kontejnerových zásilek po EU i mimo ni, zajistí exportní certifikáty o původu zboží a karnety ATA na Hospodářské komoře. Součástí služeb je kompletní správa a vyřízení veškerých doprovodných dokladů, včetně nutného zastupování v celním, správním a daňovém řízení.

INTRASTAT

Systém evidence a statistiky obchodní výměny mezi státy Evropské unie sleduje pohyb zboží mezi členskými státy Evropské unie v obchodu. Deklarace CFS Česká Třebová zajišťuje samozřejmě i kompletní zpracování a předkládání výkazů INTRASTAT v elektronické podobě, spolupracuje se všemi příslušnými celními úřady.

Perfektní znalost prostředí předpisů a zákonů pomůže i vaší firmě předejít zbytečným komplikacím a vyhovět náročným nařízením. Pečlivé vedení administrativy a dokladů zrychluje komunikaci s obchodními partnery, zvyšuje profesionalitu celé firmy a samozřejmě nemalou měrou i snižuje náklady.