Kromě celně deklaračních služeb, poradenství a zastupování v jednání vám můžeme nabídnout i služby celního skladu a skladu pro dočasné uložení zboží.

Celní sklad a dočasný celní sklad

Převzetí a skladování zboží v celním skladu, vedení skladové evidence i zajištění potřebné dokumentace usnadní logistiku vaší firmy a zejména vám pomůže výrazně snížit více náklady spojené s dovozem. Celní sklad nabízí optimální možnost uložit zboží bez nutnosti okamžité úhrady celního dluhu. Podle sjednané dohody provedeme nakládku, vykládku kontejnerů nebo kamionů, bezpečně uložíme zboží a provedeme kontrolu. Skladová zásoba je pod neustálým celním dohledem. Výhodou tohoto systému je lepší vedení oběhu samotného zboží ale také i finančních nákladů. Clo za zboží se platí až ve chvíli, kdy je exportované do volného oběhu.

Doba, která překlenuje naskladnění zboží do přidělení ceny, nezvyšuje výdaje. Zboží můžete vyložit do prostoru skladu i v případě, kdy nemáte k dispozici veškeré dokumenty, jako jsou daňové doklady, certifikáty nebo licence. Celní řízení se ukončuje až s kompletně uzavřenou administrativou.

Využití celního skladu a dočasného celního skladu ušetří nemalé prostředky za náklady a prostoje. Můžete se na nás kdykoli obrátit. Rádi vás seznámíme podrobně s problematikou dovozu a vývozu zboží včetně možných efektivních řešení. CFS převezme správu nad zbožím a pomůže vám rozšířit působení vaší obchodní i výrobní společnosti.