Pojištění zboží proti živelným pohromám a krádeži vloupáním

V rámci profesionálních logistických služeb vám nabízíme správu pojištění zásob při skladování. Pro klienty skladující zboží v našich skladech zajišťujeme na jejich žádost pojištění skladových zásob proti živelným škodám a krádeži vloupáním nad rámec naší zákonné odpovědnosti skladovatele za zboží převzaté.

Rozsah pojistky, výši spoluúčasti i dobu platné správy přizpůsobíme plně vašim potřebám. Upozorníme na možná rizika, která je třeba zvlášť zohlednit a do pojistné smlouvy zahrnout. V případě nepříjemného vývoje vás zastoupíme v pojistném řízení. Zpracujeme dokumentaci včetně obrazových příloh. Zajistíme dokumenty, evidenci zboží i cenový odhad. Převezmeme komunikaci s pojišťovnou.