Daňový sklad

Pro zákazníky jsme schopni zajistit režim daňového skladu určeného ke skladování piva, vína a lihu obsaženého v alkoholických nápojích. Daňový sklad umožňuje skladování vybraných druhů zboží bez nutnosti okamžité platby spotřební daně (SPD). Spotřební daň je odváděna teprve po výdeji zboží z daňového skladu, na základě podání měsíčního přiznání daně.

Pivo a víno můžeme z našeho daňového skladu propouštět do volného oběhu, případně je dále odesílat do jiného daňového skladu v EU, či do režimu vývozu z EU. Lihoviny můžeme pouze odesílat do jiného daňového skladu či do režimu vývozu.

Poskytujeme ručení spotřební daně jak při skladování zboží v našem daňovém skladu, tak při přepravě zboží do našeho daňového skladu, nebo z našeho daňového skladu do jiného daňového skladu, nebo do režimu vývozu z EU. Při přepravách zboží do/z našeho daňového skladu vystavujeme eAD.

Kolkování

Pro klienty, kteří mají v našem skladovém areálu zřízen jejich vlastní daňový sklad pro alkohol, provádíme kolkování zboží jejich kontrolními páskami (kolky). Kontrolní pásky také za naše klienty přebíráme na příslušném celním úřadě, vedeme jejich evidenci a případně je také vracíme celnímu úřadu. Kolkování zboží probíhá na vyhrazených kolkovacích místech, pod on-line kamerovým dozorem celní správy. Při kolkování obvykle provádíme i etiketaci zboží, a to buď klientem dodanými, nebo námi vytištěnými etiketami.